Các trường hợp phải quyết toán thuế bảo vệ môi trường

Quyết toán thuế bảo vệ môi trường

Hiện nay, để làm việc quyết toán thuế bảo vệ môi trường được thực hiện nhanh chóng, chính xác, các đơn vị kinh doanh phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để kê khai.

1. Trường hợp quyết toán thuế BVMT với tổ chức, cá nhân sản xuất túi ni lông và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC

Trường hợp này khi khai thuế bảo vệ môi trường sẽ phải căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất và các tài liệu hồ sơ liên quan để kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đúng quy định.

Bảo vệ môi trường là một phần trong các biện pháp để đảm bảo tính bền vững và phát triển bền vững cả theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Trước khi Luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua năm 2010, thực tế biện pháp đánh thuế nhằm bảo vệ môi trường đã được phản ánh trong các luật thuế tiêu dùng khác như pháp luật thuế nhập khẩu, pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được ban hành từ 2008 (trước khi Luật thuế bào vệ môi trường được ban hành), xàng các loại đã nằm ttong danh mục thuộc diện chịu thuế cùa loại thuế này. Một trong những lí do đưa mặt hàng xăng vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất phát từ hậu quà sừ dụng xăng, dầu các loại sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường. Thêm nữa, tuỳ thuộc vào mửc độ tổn hại môi trường, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với mặt hàng này cũng là khác nhau (xăng: 10%; xăng E5: 8%; xăng E 10: 7%). Từ năm 2010 trở lại đây, bên cạnh các loại thuế tiêu dùng có mục tiêu hạn chế hành vi gây tổn hại môi trường thông qua việc sử dụng những loại hàng hoá nhất định, Luật thuế bảo vệ môi trường đã được ban hành và đi vào đời sống.

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010. Theo khoản 3 Điều 10 Luật thuế bảo vệ môi trường và Điểm a khoản 2 Điều 5 Luật thuế bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như Nghị định của Chính phủ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường: Nghị định của Chính phủ số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định của Chính phủ số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Trường hợp quyết toán thuế BVMT với xăng, dầu, mỡ nhờn, gọi chung là xăng dầu

Các rường hợp cần quyết toán thuế bảo vệ môi trường

Với trường hợp này, cách quyết toán thuế sao cho đúng sẽ phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thuế:

–  Nếu là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thì khi kê khai cần tiến hành đăng ký, kê khai rồi nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Cụ thể về các doanh nghiệp này bạn có thể tham khảo Khoản Mục b1, Khoản 4, Điều 15 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Nếu là các đơn vị xăng dầu nhập khẩu về sử dụng cho mục đích khác, không phải để kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký kinh doanh xăng dầu); dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị thì khi quyết toán thuế cần phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan hải quan.

>> Tham khảo: Hướng dẫn kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa.

3. Trường hợp quyết toán thuế BVMT đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa

Trong khai thác than và tiêu thụ, tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng cách quyết toán thuế:

– Nếu là than do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ thì việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện như sau:

+ Hàng tháng, các Công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin phải tiến hành phân bổ số thuế bảo vệ môi trường cần nộp cho các địa phương – nơi có than khai thác tương ứng với sản lượng than thu mua của các Công ty sản xuất khai thác than tại địa phương. Đồng thời,  các Công ty làm đầu mối tiêu thụ than của Vinacomin phải lập Biểu tính thuế bảo vệ môi trường theo mẫu số 01-1/TBVMT.

+ Các công ty đầu mối tiêu thụ than phải kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa theo mẫu tờ khai số 01/TBVMT và mẫu phụ lục số 01-1/TBVMT để gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty đầu mối; gửi 01 bản phụ lục số 01-1/TBVMT lên cơ quan thuế quản lý công ty khai thác.

+ Căn cứ số thuế bảo vệ môi trường được tính nộp cho từng địa phương trên phụ lục số 01-1/TBVMT trong kỳ tính thuế, công ty đầu mối tiêu thụ than phải lập chứng từ nộp thuế BVMT lên địa phương – nơi đặt trụ sở chính (khi có phát sinh thuế phải nộp), và các địa phương nơi khai thác than.

– Nếu là các cơ sở sản xuất, kinh doanh than khác thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường tại cơ quan thuế địa phương nơi khai thác để hoàn thành việc quyết toán thuế.

– Nếu là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ lẻ thì để hoàn thành quyết toán thuế cần phải tiến hành kê khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế trực thuộc.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

4. Trường hợp nhập khẩu than

Căn cứ vào quy định hiện hành thì trường hợp nhập khẩu than nguyên khai có hàm lượng than antraxit thì người nộp thuế phải tiến hành kê khai riêng lượng than antraxit nhập khẩu và nộp thuế bảo vệ môi trường theo đúng mức quy định đối với than antraxit. Trường hợp có sai sót số lượng thì người nộp thuế được kê khai bổ sung, điều chỉnh. Nếu cố tình khai sai thì đơn vị kinh doanh sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Nếu khối lượng thực tế than antraxit nhập khẩu khác với đã kê khai khi nhập khẩu thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Kết luận

Trên đây, bài viết đã hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế bảo vệ môi trường nhanh chóng, chính xác nhất hiện nay. Mọi thắc hay muốn được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/
5/5 - (1 bình chọn)