Cách nộp lệ phí hải quan online qua hệ thống cổng thanh toán 24/7 với ba bước

Các nộp lệ phí hải quan trực tuyến thông qua cổng thông quan 24/7

Để có thể nộp lệ phí hải quan trên hệ thống cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 trên website epayment.customs.gov.vn với yêu cầu:

– Người thực hiện: Doanh nghiệp, doanh nghiệp được ủy quyền

– Điều kiện thực hiện: Người sử dụng là doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS và được đăng ký trên hệ thống 24//7 với vai trò người lập liệu.

>> Tham khảo: Xử lý thông tin ngày trên hóa đơn ghi sai thế nào?

Cách nộp lệ phí hải quan online được thực hiện qua các bước sau:

1. Nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai

Bước 1, Người sử dụng cần thực hiện chọn chức năng nhập GNT lệ phí. Tại bước này user phải thực hiện tra cứu tờ khai nợ thuế/ lệ phí. Sau đó nhập các thông tin lệ phí. Chọn chức năng <Ghi lại> Để chuyển lên vai trò phê duyệt. Cụ thể các bước thực hiện:

+ NSD thực hiện chọn trên menu <Nhập GNT lệ phí>. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông tin nợ lệ phí của doanh nghiệp.

+ NSD được ủy quyền muốn tìm thông tin lệ phí thủ tục của doanh nghiệp XNK ủy quyền, NSD sẽ nhập thông tin mã số thuế tại ô đầu tiên tiêu chí đơn vị XNK để hiển thị thông tin doanh nghiệp cần nộp lệ phí

+ NSD kích chọn <Tìm kiếm>. Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp.

+ Đối với trường hợp nhập giấy nộp tiền lệ phí cho một tờ khai: NSD thực hiện chọn tờ khai cần tìm, sau đó chọn chức năng <Nhập GNT lệ phí cho 1 tờ khai>. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin tờ khai nợ lệ phí.

+ Đối với trường hợp nhập giấy nộp tiền lệ phí cho nhiều tờ khai, sau khi hệ thống hiển thị danh sách tờ khai nợ lệ phí của doanh nghiệp.  NSD chọn chức năng <Nhập GNT lệ phí cho nhiều tờ khai>. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin nhập giấy nộp tiền.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

+ NSD chỉ cần xem lại thông tin. Số tiền lệ phí đã được điền sẵn.

+ NSD thực hiện nhập thông tin ngân hàng:

– Hệ thống sẽ hiển ngầm định một ngân hàng lên màn hình. Trong trường hợp có nhiều ngân hàng NSD có thể nhập mã số ngân hàng. Hệ thống sẽ hiển thị tên ngân hàng hoặc có thể chọn tên ngân hàng để hiển thị mã ngân hàng.

– Nếu có nhiều số tài khoản, NSD chọn số tài khoản để trích nợ.

+ NSD nhập thông tin diễn giải. Sau khi nhập các tiêu chí xong. NSD chọn <Lưu thông tin>. Hệ thống lưu thông tin và chuyển sang trạng thái chờ phê duyệt

+ NSD chọn <Thoát > để quay lại màn hình nhập số tiền.

Lưu ý: Việc nhập lệ phí này sẽ thực hiện như sau:

+ Hệ thống sẽ nộp lệ phí cho những tờ khai cũ nhất còn nợ, nộp dần cho đến hết tiền nộp.

+ Số tiền nộp từng tờ khai là 20 nghìn do vậy khi nộp nếu như NSD nộp tiền mà  tổng số tiền chia/ 20 nghìn mà còn số dư > 0 không đủ cho 1 tờ khai. Thì hệ thống sẽ cộng số dư vào tờ khai cuối cùng. Ví dụ: Số tiền nộp 110.000 đồng sẽ nộp tương ứng với 5 tờ khai, số tiền  dư sẽ là 10 nghìn đồng, 10 nghìn đồng này sẽ được gộp vào cho tờ khai số 5. Tờ khai số 5 sẽ nộp là 30 nghìn.

>> Tham khảo: Mức phạt chậm nộp thuế TNCN và lưu ý khi nộp thuế.

2. Phê duyệt tờ khai nộp tiền lệ phí

Nộp lệ phí hải quan điện tử

Bước 2, trường hợp khi chuyển phê duyệt, NSD thực hiện vào danh sách tra cứu các tờ khai đợi phê duyệt thuế/ Lệ phí. Các bước thực hiện như sau:

+ NSD vào menu nhập GNT thuế, phí, lệ phí để hiển thị danh sách phê duyệt.

+ NSD vào menu chọn chức năng <Phê duyệt GNT lệ phí>. Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu, tìm kiếm GNT tiền lệ phí.

+ NSD chọn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách GNT lệ phí (cả cho nhiều tờ khai và 1 tờ khai. Trong trường hợp GNT cho nhiều tờ khai thì số tờ khai sẽ hiển thị số tờ khai có 10 số 9  là “9999999999”.

+ NSD chọn tờ khai cần phê duyệt. Chọn chức năng <Phê duyệt GNT lệ phí>. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết.

+ NSD có thể chọn lại ngân hàng, số tài khoản, sau đó chọn <Chuyển HQ>. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn chuyển hải quan”.

+ NSD chọn chức năng <Đồng ý>. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP.

+ NSD chọn chức năng <Xóa>. Hệ thống xóa GNT tiền này khỏi danh sách chờ phê duyệt và hủy bỏ GNT này.

+ NSD chọn chức năng <Thoát>. Hệ thống thoát khỏi màn hình chi tiết GNT thuế.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

3. Thực hiện cắm chữ ký số, nhập các bước OTP

Sau khi tìm kiếm sẽ hiển thị nội dung và chọn chức năng <phê duyệt>. NSD thực hiện cắm chữ ký số, nhập các bước OTP. Sau khi NSD chọn chức năng <Đồng ý>. Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra chữ ký số và nhập OTP.

– Kiểm tra chữ ký số

+ Trong trường hợp NSD chưa có chứng thư số hệ thống sẽ thông báo “Không lấy được thông tin chứng thư số”.

+ Trong trường hợp NSD có nhiều chứng thư số, NSD cần chọn 1 chứng thư số có thông tin chữ ký số mà NSD đã đăng ký ủy quyền trích nợ (Nếu NSD sử dụng USB lưu thông tin chữ ký số thì NSD cần cắm USB vào máy tính trước khi <Chuyển HQ>).

+ NSD có thể phải nhập PIN code tùy thuộc nhà cung cấp chứng thư số.

+ Hệ thống thực hiện kiểm tra chữ ký số. Nếu đúng chữ ký số NSD đã đăng ký ủy quyền và được ngân hàng chấp nhận, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận OTP.

– Xác nhận OTP

Nếu đúng chữ ký số NSD đã đăng ký ủy quyền và được ngân hàng chấp nhận, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận OTP.

+ NSD nhập mã OTP và chọn nút <Chấp nhận>

+Nếu quá thời gian 250 giây, NSD không nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ tự động hủy giấy nộp tiền.

>> Tham khảo: Quy định về hóa đơn điện tử xăng dầu – Hướng dẫn xuất hóa đơn.

+ Nếu nhập đúng mã số xác thực OTP hệ thống gửi vào email của NSD khi đăng ký thông tin ủy quyền, hệ thống xác nhận thành công với mã chứng từ của giấy nộp tiền này.

Chú ý: NSD ghi nhận số mã chứng từ này để khi tra cứu đối soát với Ngân hàng hoặc Công chức hải quan khi việc trích nợ có vấn đề không thực hiện được

Sau khi thành công, hệ thống sẽ chuyển sang hệ thống HQ. Trong trường hợp không phê duyệt. Chọn <Không phê duyệt> hệ thống trả lại cho cán bộ lập chứng từ. Sau khi các GNT được hoàn tất. Hệ thống hải quan kiểm tra và chuyển dữ liệu sang hệ thống ngân hàng.

Hệ thống ngân hàng tiếp nhận, trả lời các trạng thái của GNT chuyển lại cho hệ thống hải quan. Hệ thống HQ tiếp nhận và ghi nhận trạng thái của GNT, Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin GNT.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)