Cách xử lý khi ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn

Cách xử lý khi ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn

Khi lập-xuất hóa đơn, nếu doanh nghiệp vẫn muốn ghi tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử thì có thể ghi một trong hai hình thức sau:Hình thức thanh toán bằng tiền mặt; hoặc Hình thức thanh toán qua chuyển khoản. Bài viết hướng dẫn doanh nghiệp xử lý trường hợp ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn.

1. Xử lý trường hợp ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ghi sai hình thức thanh toán

Nếu HĐĐT viết sai chưa gửi cho bên mua, bên bán sẽ thông báo về việc hủy hóa đơn đã lập bị sai sót tới cơ quan thuế theo đúng Mẫu số 04, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119. Tiếp đó lập HĐĐT mới, ký số, gửi tới cơ quan thuế xin cấp mã hóa đơn thay thế rồi gửi cho bên mua.

Nếu hóa đơn điện tử viết sai đã gửi cho bên mua, bên bán sẽ thông báo cho bên mua về sai sót. Đồng thời bên bán lập thông báo theo Mẫu số 04, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119 để gửi tới cơ quan thuế, xin cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế.

Nếu hóa đơn điện tử viết sai bị cơ quan thuế phát hiện và gửi thông báo cho bên mua thì bên mua cần lập thông báo theo Mẫu số 04, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119, để gửi lại cơ quan thuế. Tiếp đó xin cấp mã để lập lại hóa đơn điện tử mới, thay thế cho hóa đơn đã viết sai.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã ghi sai hình thức thanh toán

Đối với trường hợp này thì bên bán chỉ cần thông báo lại cho bên mua, không cần lập hóa lại hóa đơn khác. Song nếu hóa đơn viết sai đã gửi dữ liệu tới cơ quan thuế thì bên bán cần tiến thành gửi thông báo theo Mẫu số 04, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119, để gửi lại cơ quan thuế.

Trên đây, bài viết đã cập nhật tới bạn và doanh nghiệp các hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử hiện nay. Đồng thời hướng dẫn chi tiết cách xử lý khi ghi sai hình thức thanh toán trên hóa đơn.

>> Tham khảo: Quy định thời hạn nộp quyết toán thuế.

2. Quy định về tiêu thức thanh toán trên hóa đơn

Hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử

Hiện nay, khi tìm hiểu về quy định lập-xuất, sử dụng hóa đơn điện tử, người dùng không thể không tham khảo 02 văn bản pháp luật:

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Chính Phủ ban hành ngày 12/09/2018;

– Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định, Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019.

Theo đó, liên quan đến nội dung của hóa đơn điện tử, cả Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đều không có một quy định nào bắt buộc tiêu thức hình thức hóa đơn.

Ngoài ra, trước đây, tại Công văn số 9208/CT-TTHT, Cục Thuế cũng khẳng định hình thức thanh toán là nội dung không bắt buộc phải có trên hóa đơn, chứng từ.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Khi tiến hành lập hóa đơn điện tử, để đảm bảo ghi đúng hình thức thanh toán, bạn và doanh nghiệp có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức tiền mặt, người lập hóa đơn điền ký hiệu TM.

– Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, người lập hóa đơn điền ký hiệu CK.

– Nếu doanh nghiệp chưa xác định được hình thức thanh toán thì người lập hóa đơn điền ký hiệu TM/CK. Bởi, tại Công văn số 9208/CT-TTHT, ban hành ngày 22/9/2017, Cục thuế TP Hồ chính Minh đã khẳng định: Hình thức thanh toán không phải là nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn. Trường hợp hóa đơn có nội dung này mà bên bán và mua chưa xác định phương thức thanh toán thì có thể ghi ký hiệu “TM/CK” thì vẫn hoàn toàn đảm bảo tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn.

Như vậy, để tránh sai sót có thể xảy ra với tiêu thức hình thức hóa đơn trên hóa đơn điện tử, người dùng có thể điền ký hiệu TM/CK.

Ngoài ra, đối với tiêu thức hình thức thanh toán, người lập hóa đơn cũng cần lưu ý một số quy định sau:

– Các hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 đồng nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì bắt buộc phải sử dụng hình thức thanh toán trên hóa đơn là chuyển khoản.

– Các trường hợp hóa đơn có tiêu thức “Hình thức thanh toán” ghi là”TM/CK” thì chỉ cần các nội dung bắt buộc khác được lập đúng theo quy định thì hóa đơn vẫn đảm bảo tính hợp lệ để tiến hành kê khai thuế.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel: 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post