Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế gửi cơ quan thuế thế nào?

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm những gì?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế gồm những gì? Bài viết được thực hiện bởi đội ngũ phát triển nội dung từ quanlytailieu.vn. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Hồ sơ quyết toán thuế gồm những gì?

Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh của doanh nghiệp sẽ bao gồm những yêu cầu sau:

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

– Bản giải trình đã khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS (nếu bản khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế doanh nghiệp phải nộp).

– Tài liệu kèm theo nhằm giải thích số liệu trong bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế TNDN.

>> Tham khảo: Nguyên tắc kê khai thuế GTGT.

Tuy nhiên, nếu với một số trường hợp nhất định thì hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh cũng sẽ có sự thay đổi cho phù hợp.

– Với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế và không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì hồ sơ khai thuế bổ sung sẽ bao gồm:

 • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã bổ sung, điều chỉnh.
 • Tài liệu giải thích kèm theo.

– Với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế có làm tăng tiền thuế phải nộp thì hồ sơ khai bổ sung phải gồm đầy đủ yêu cầu như hồ sơ thông thường. Đồng thời doanh nghiệp phải tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Nếu trường hợp doanh nghiệp không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Với trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm sẽ được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Các bước nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến

Để có thể quyết toán thuế TNDN nhanh chóng, chính xác thì việc đầu tiên bạn cần phải làm là lập tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK). Quy trình lập tờ khai cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Sau khi đã mở phần mềm HTKK, bạn chỉ cần nhập MST của doanh doanh nghiệp rồi nhấn ô “Đồng ý” là đã có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống HTKK.

Bước 2: Chọn chức năng “Kê khai”

Trên giao diện chính của phần mềm HTKK, bạn chọn chức năng “Kê khai”, chọn tiếp “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”, chọn tiếp “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN” để cửa sổ “Chọn kỳ tính thuế” hiển thị.

Tại đây, bạn phải chọn:

– “Năm” quyết toán, “Từ ngày” đầu tiên của năm quyết toán “Đến ngày” cuối cùng của năm quyết toán”.

– Nhấn tích chọn “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai bổ sung” sao cho phù hợp với mục đích kê khai của mình.

– Chọn “Danh mục ngành nghề” phù hợp với doanh nghiệp mình.

– Chọn “Phụ lục kê khai” phù hợp. Thông thường, các doanh nghiệp khi kê khai sẽ chọn 2 phụ lục cơ bản dành cho các ngành sản xuất và kinh doanh thông thường:

 • Phụ lục 03-1A/TNDN: Bắt buộc chọn; nhằm kê khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
 • Phụ lục 03-2A/TNDN: Chỉ chọn khi năm kê khai DN có phát sinh lãi hay số lỗ của năm trước; nhằm kê khai chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Cuối cùng, sau khi đã chọn xong hết các tiêu thức được yêu cầu, bạn nhấn ô “Đồng ý” để tiếp tục.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Bước 3: Kê khai phụ lục 03-1A/TNDN

Kê khai thuế TNDN trực tuyến

Muốn kê khai phụ lục 03-1A/TNDN chính xác, hợp pháp, bạn phải sử dụng số liệu của bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để hoàn thành tất cả 19 chỉ tiêu được yêu cầu. Cụ thể:

[1] Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của DN, theo chuẩn mực kế toán và doanh thu.

[2] Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Tổng doanh thu từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế của DN.

[3] Các khoản giảm trừ doanh thu: Tổng doanh thu giảm trừ từ Chiết khấu thương mại [4], Giảm giá hàng bán [5], Giá trị hàng bán bị trả lại [6] và Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp [7].

[8] Doanh thu hoạt động tài chính: Tổng các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính của DN như tiền lãi vay, lãi gửi, bản quyền, cho thuê tài sản,… và các hoạt động tài chính khác của DN trong kỳ tính thuế.

[9] Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Tổng chi phí từ Giá vốn hàng bán [10], Chi phí hàng bán [11], Chi phí quản lý doanh nghiệp [12].

[13] Chi phí tài chính: Là những khoản chi phí hoạt động tài chính của DN trong kỳ tính thuế, chi phí cho vay, phí vay vốn, phí góp vốn liên doanh,  phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất kinh doanh [14]… và các khoản đầu tư khác.

[15] Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là tổng các Thu nhập khác [16] và các Chi phí khác [17] của DN trong kỳ tính thuế.

[18] Lợi nhuận khác: Là hiệu số của [16] – [17].

[19] Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: Là tổng số của [15] + [18].

>> Tham khảo: Mức phạt khi không kê khai hóa đơn đầu ra.

Bước 4: Lập tờ khai quyết toán 03/TNDN

Sau khi đã lập xong tờ phụ lục, bạn cần phải tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN03/TNDN.

Trước khi làm tờ khai quyết toán 03/TNDN, bạn cần lưu ý những điều sau:

– Chỉ tiêu [A1]: Là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN. Để hoàn thành chỉ tiêu này, bạn sử dụng số liệu lấy từ phụ lục 03-1A/TNDN.

– Chỉ tiêu [B]: Là các chỉ tiêu điều chỉnh. Sở dĩ có điều này là bởi sự chênh lệch giữa Luật Kế toán và Luật Thuế. Theo đó:

 • Các khi điền chỉ tiêu B2/B3/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11 bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào ô đó rồi nhấn F1 là kết quả sẽ tự động hiển thị.
 • Riêng B4 phản ánh tổng các khoản chi phí không được trừ của DN khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ quyết toán. Muốn hoàn thành chính xác chỉ tiêu này thì DN nên lập bảng tính theo dõi riêng chi phí không được khấu trừ này, đây cũng là căn cứ để giải trình dễ dàng, chính xác khi cần.

– Chỉ tiêu [C]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kê khai. Chỉ tiêu này được hoàn thành dựa trên thực tế số liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Chỉ tiêu [D]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp.

– Chỉ tiêu [E]: Là tổng số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm.

– Chỉ tiêu [G]: Là tổng số thuế TNDN còn phải nộp (nếu số tiền tạm nộp không đủ).

– Chỉ tiêu [H]: Là 20% số thuế TNDN phải nộp (H=Dx20%).

– Chỉ tiêu [I]: Chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp.

Sau khi đã điền hoàn tất các chỉ tiêu thì bạn đã lập xong các tờ khai cần thiết cho làm quyết toán thuế.

>> Tham khảo: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

3. Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN

Theo quy định hiện hành thì thời hạn nộp bổ sung tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN là bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc thời hạn nộp hồ sơ của lần khai thuế tiếp theo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần nộp tờ khai bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở thuế mà doanh nghiệp trực thuộc.

Đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định sẽ xử lý thuế sau kiểm tra, thanh tra thì doanh nghiệp được kê khai bổ sung, điều chỉnh như sau:

– Nếu hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp còn sai sót không liên quan tới thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì doanh nghiệp được phép khai bổ sung, điều chỉnh. Đồng thời phải nộp tiền chậm nộp theo đúng quy định pháp luật.

– Nếu hồ sơ khai thuế đã nộp có sau sót liên quan tới thời kỳ đã thanh kiểm tra nhưng không liên quan tới phạm vi đã thanh kiểm tra thì doanh nghiệp được bổ sung, điều chỉnh tờ khai và phải nộp phạt tiền chậm nộp.

– Nếu hồ sơ khai thuế đã nộp có liên quan tới thời kỳ và phạm vi đã thanh kiểm tra và dẫn tới phát sinh tăng số thuế phải nộp hay giảm số thuế được hoàn/khấu trừ/đã nộp thừa thì doanh nghiệp được khai ổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)