Hồ sơ quyết toán thuế đối với doanh nghiệp gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN gồm những gì?

Khi quyết toán thuế, doanh nghiệp nộp thuế cần phải đảm bảo khai chính xác, đầy đủ và trung thực các nội dung trong tờ khai thuế, đồng thời nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu được quy định trong hồ sơ khai thuế theo đúng quy định pháp luật.

1. Hồ sơ khai thuế theo tháng

Khi tiến hành khai thuế theo quý, các đơn vị kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các yêu cầu sau:

– Tờ khai thuế tháng;

– Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra;

– Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào;

– Các tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp.

>> Tham khảo: Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng chứng khoán.

Ngoài ra, căn cứ vào quy định hiện hành thì trước khi quyết toán thuế, kế toán cần phải đi in trước những sổ sách sau:

– Sổ nhật ký chung của DN;

– Sổ nhật ký bán hàng của DN;

– Sổ nhật ký mua hàng của DN;

– Sổ nhật ký chi tiền của DN;

– Số nhật ký thu tiền của DN;

– Sổ chi tiết công nợ phải thu của tất cả các khách hàng;

– Sổ chi tiết công nợ phải trả của tất cả các nhà cung cấp;

– Toàn bộ các biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm;

– Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng;

– Sổ cái các tài khoản: 131, 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15;

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định;

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ;

– Sổ khấu hao tài sản cố định;

– Sổ khấu hao công cụ dụng cụ;

– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư;

– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho;

– Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

Ngoài ra, kế toán khi in các sổ sách phục vụ mục đích quyết toán thuế cũng cần lưu ý rằng: số thứ tự của các phiếu phải được đánh và sắp xếp một cách tuần tự, đúng quy định.

>> Tham khảo: Hạch toán hàng bán trả lại thế nào?

2. Hồ sơ khai thuế theo năm

Quyết toán thuế doanh nghiệp

Khi tiến hành khai thuế theo năm, các đơn vị kinh doanh cần phải chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các yêu cầu sau:

– Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;

– Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;

– Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Hồ sơ khai và quyết toán thuế đối với doanh nghiệp khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế

Đối với các đơn vị kinh doanh khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế thì cần phải chuẩn bị hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Tờ khai thuế;

– Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý rằng:

– Đối với các đơn vị kinh doanh khai và nộp thuế cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan sẽ được dùng làm hồ sơ khai thuế.

– Chính Phủ có quy định từng loại thuế sẽ phải khai theo tháng, năm hay tạm tính theo quý, theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế hay các trường hợp cụ thể khác. Do đó các đơn vị kinh doanh khi quyết toán thuế cần phải căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành để chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp.

Các kế toán doanh nghiệp khi quyết toán thuế cần phải lưu ý kiểm tra các sổ sách sau:

– Các khoản thu, khoản phải trả trên sổ sách so với hóa đơn mua vào và bán ra thực tế. Số dư cuối năm  và biên bản xác nhận công nợ.

– Sổ kế toán 112 để xem số phụ ngân hàng và số dư cuối năm có khớp nhau không.

– Sổ quỹ tiền mặt. Cần kiểm tra loại sổ này để tránh hiện tượng âm quỹ xảy ra.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

– Sổ chi tiết 333 và chứng từ nộp thuế của doanh nghiệp. Cần đối chiếu hai loại sổ này để kiểm tra độ khớp của số liệu, thông tin.

– Sổ sách và các khoản chi phí trong TK đầu 6 và đầu 8.

– Sổ nhập xuất tồn kho, kiểm tra chi tiết nhập xuất tồn kho của từng mặt hàng và số dư cuối ngày của từng mặt hàng để tránh tình trạng âm kho.

– Sổ giá thành (nếu có). Đồng thời, kế toán phải kiểm tra bảng định mức đã đăng ký với cơ quan thuế, không được nộp bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu và phải tuân theo ấn định theo mức tiêu hao của cơ quan thuế và nhà nước.

– Khế ước nhận nợ (KUNN) từng lần phát sinh để kiểm tra các khoản lãi vay nếu doanh nghiệp phát sinh các khoản vay ngân hàng, vay cá nhân.

– Chi phí khấu hao tài sản hay hồ sơ tài sản.

– Tính hợp pháp của các hóa đơn.

Cuối cùng, sau khi đã kiểm tra hết các sổ sách, tài liệu cần thiết thì kế toán cần tổng hợp các khoản chi phí có thể bị loại, khoanh vùng và cảnh báo trước với lãnh đạo nếu cần.

Kết luận

Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)