Hóa đơn điện tử không có mã được quy định thế nào?

Quy định về hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế là một trong hai loại hóa đơn được quy định. Vậy loại hóa đơn điện tử này áp dụng với đối tượng nào và doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để đăng ký sử dụng?

1. Khái niệm hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

>> Tham khảo: Nội dung trên hóa đơn điện tử.

2. Điều kiện để sử dụng

Điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế
Ảnh minh họa.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, theo đó các trường hợp đáp ứng những điều kiện dưới đây được dùng hóa đơn điện tử không có mã:

 • Lĩnh vực kinh doanh: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại
 • Hạ tầng kỹ thuật: có khả năng thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế
 • Không thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng loại hóa đơn này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

3. Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực sau đây là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã:

 • Điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin. Có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế

Trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc trường hợp thuộc rủi ro cao về thuế và và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

4. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thế nào?

Để đăng ký sử dụng, doanh nghiệp thực hiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày12/09/2018

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần gửi kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với những hóa đơn đã sử dụng trước thời điểm đăng ký theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

Cơ quan thuế sau khi nhận được những thông tin trên sẽ gửi Thông báo theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng loại hóa đơn này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

5. Trường hợp buộc ngừng sử dụng loại hóa đơn không có mã

Theo Điều 22 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, 5 trường hợp dưới đây không lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;
 • Trường hợp khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Kết luận

Để được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
5/5 - (1 bình chọn)