Kê khai thuế đối với chi nhánh phụ thuộc như thế nào?

Kê khai thuế với chi nhánh phụ thuộc

Hiện nay, chi nhánh kinh doanh thường được phân thành 02 loại: Chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Cách kê khai thuế GTGT đối với 02 loại chi nhánh này là không giống nhau.

1. Kê khai thuế GTGT cho chi nhánh độc lập

Việc kê khai thuế GTGT đối với các chi nhánh độc lập sẽ tiến hành ngay tại chi nhánh. Thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định:

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

Như vậy, thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ Điều 3 Thông tư 219/2013/TT-BTC, người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu) bao gồm:

– Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

– Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.

– Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

– Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

– Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Quy định về cơ sở thường trú và đối tượng không cư trú thực hiện theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

– Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

>> Tham khảo: Hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn điện tử trên phần mềm Einvoice.

2. Kê khai thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc

2.1. Chi nhánh phụ thuộc là doanh nghiệp thương mại, dịch vụ,…

hướng dẫn kê khai thuế GTGT

Nếu các chi nhánh phụ thuộc là các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ,… ở cùng tỉnh/thành phố với trụ sở chính thì chi nhánh kinh doanh sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế GTGT ngay tại Trụ sở chính.

Lưu ý rằng:

– Trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở cùng tỉnh/thành phố với trụ sở chính có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, thực hiện trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, có kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào và đầu ra, đồng thời có nhu cầu nộp thuế riêng thì bắt buộc phải tiến hành đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

– Các chi nhánh phụ thuộc ở cùng tỉnh/thành phố với trụ sở chính khi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì nơi kê khai thuế sẽ do chính Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định.

Như vậy, các chi nhánh phụ thuộc là doanh nghiệp thương mại, dịch vụ hoàn toàn được phép sử dụng hóa đơn riêng, kê khai riêng nhưng cần phải tiến hành đăng ký tại Chi cục Thuế quản lý chi nhánh, đồng thời chi nhánh cũng cần phải có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng.

Nếu chi nhánh phụ thuộc là các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ,… ở khác tỉnh/thành phố với trụ sở chính thì việc kê khai và nộp thuế GTGT sẽ được tiến hành tại cơ quan thuế chi nhánh.

Lưu ý rằng: Trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở khác tỉnh/thành phố với trụ sở chính không trực tiếp bán hàng hóa, cũng không phát sinh doanh thu thì sẽ tiến hành kê khai thuế tập trung ngay tại trụ sở chính. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thông báo với cơ quan thuế.

Đối với các doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính, có thành lập đơn vị, chi nhánh trực thuộc thì bắt buộc phải đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ với một số hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương,nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

2.2. Chi nhánh phụ thuộc là doanh nghiệp sản xuất

Đối với các chi nhánh phụ thuộc là doanh nghiệp sản xuất, có cơ sở sản xuất trực thuộc nhưng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì việc nộp và kê khai thuế GTGT sẽ được áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh/thành phố nơi đóng trụ sở chính.

Theo đó, nếu doanh nghiệp sản xuất có hạch toán kế toán thì cần đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương. Các hoạt động điều chuyển bán thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính thì đều phải lập hóa đơn GTGT để làm căn cứ kê khai và nộp thuế tại chi nhánh.

Nếu doanh nghiệp có cơ sở sản xuất nhưng không thực hiện hạch kế toán thì sẽ tiến hành kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương của cơ sở sản xuất được xác định như sau:

  • 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10%;
  • 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất 5%

Việc xác định doanh thu của hàng hóa sản xuất sẽ dựa trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương, nơi đặt cơ sở sản xuất.

Trường hợp khi căn cứ theo nguyên tắc trên, nếu tổng số thuế GTGT phải nộp cho địa phương lớn hơn số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính thì doanh nghiệp sẽ tự phân bổ số thuế phải nộp cho đại phương theo công thức bên dưới.

Khi đã xác định được số thuế phải nộp, doanh nghiệp lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương, nơi đóng trụ sở chính và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch kế toán” theo đúng Mẫu số 01-6/GTGT cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải gửi 01 bản Mẫu số 01-6/GTGT tới cơ quan thuế cơ mà cơ sở sản xuất trực thuộc.

Bên cạnh đó, căn cứ vào số thuế GTGT phân bổ, doanh nghiệp lập chứng từ nộp thuế GTGT tại trụ sở chính và từng địa phương cơ sở sản xuất. Trên chứng từ nộp thuế buộc phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính và địa phương cơ sở sản xuất.

Lưu ý rằng: Nếu doanh nghiệp không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì không phải nộp thuế cho các địa phương, nơi có cơ sở sản xuất.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay muốn được tư vấn muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/

 

Rate this post