Một số loại công văn gửi thuế hữu ích

Mẫu công văn gửi thuế hữu ích

Bài viết tổng hợp một số loại công văn gửi thuế hữu ích mà doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng. Hy vọng rằng bài viết sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Công văn gửi thuế về xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Mẫu công văn gửi thuế xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau thường được áp dụng với các doanh nghiệp có kỳ kế toán đầu tiên hoặc kỳ kế toán cuối cùng của năm, thời gian ngắn hơn 90 ngày, để có thể xin phép được cộng vào kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Một bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 133 sẽ bao gồm các yêu cầu sau:

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Tờ khai mẫu 03/TNDN –Tờ khai quyết toán thuế TNDN

2. Công văn xin giảm số thuế TNDN và ân hạn thuế

Công văn gửi thuế

Đây hiện là công văn gửi thuế được các tổ chức, doanh nghiệp dùng để xin giảm và gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế TNDN được hiểu là loại thuế trực thu, nhằm đánh vào thu nhập chịu thuế của các DN, bao gồm các hoạt động như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ,… hay các thu nhập khác theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Quyết toán thuế TNDN được hiểu là việc doanh nghiệp phải kê khai tổng số thuế thu nhập mà đơn vị phải nộp lên cơ quan nhà nước.

Thực tế, quyết toán thuế TNDN chính là nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc mà mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đầu phải hoàn thành trong khoảng thời gian cụ thể.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Còn đối với cơ quan thuế nói riêng và Nhà nước nói chung thì quyết toán thuế TNDN chính là cách để Nhà nước quản lý được những khoản đóng thuế của các đơn vị kinh doanh, thông qua kiểm tra các số liệu có trong các khoản thuế của một đơn vị bất kỳ, giúp tránh sự gian lận trong việc khai và nộp thuế.

Hiện nay, nhìn chung các loại thuế GTGT, TNCN,TNDN, BCSDHD đều có thời hạn quyết toán thuế giống nhau. Theo đó:

Nếu nộp quyết toán thuế theo tháng thì thời hạn chậm nhất là vào ngày 20 của tháng sau đó.

 • Ví dụ: Công ty A khai và nộp thuế GTGT theo tháng thì công ty A sẽ nộp tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 chậm nhất vào ngày 20/02/2019.

Nếu nộp quyết toán thuế theo quý thì thời hạn chậm nhất là vào ngày 30 trong tháng đầu tiên của quý sau.

 • Ví dụ: Công ty A khai và nộp thuế GTGT theo quý thì công ty A sẽ phải nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2019 chậm nhất vào ngày 30/04/2019.

Nếu nộp quyết toán thuế theo năm thì thời hạn chậm nhất là vào ngày 30 trong tháng đầu tiên của năm sau.

 • Ví dụ: Công ty A khai và nộp thuế GTGT theo năm thì công ty A sẽ phải nộp tờ khai thuế GTGT năm 2019 chậm nhất vào 30/01/2020.

Nếu nộp quyết toán thuế theo từng lần phát sinh thì các đơn vị kinh doanh phải nộp chậm nhất vào ngày thứ 10, tính từ ngày phát sinh giao dịch.

Dù là nộp quyết toán thuế theo tháng, quý, năm hay từng lần phát sinh thì hầu hết các đơn vị kinh doanh sẽ đều phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm và gửi lên cơ quan thuế.

Theo đó, hồ sơ quyết toán thuế năm sẽ bao gồm: Tờ khai thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo khác. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán này chậm nhất là ngày thứ 90, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Đối với các doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể hay chấm dứt hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất vào ngày thứ 45, tính từ thời điểm ngày có quyết định.

>> Tham khảo: Hóa đơn đầu vào không ghi mã số thuế có hợp lệ?

3. Công văn xác định không nợ đọng thuế

Mẫu công văn xác định không nợ đọng thuế là mẫu công văn do cá nhân, tổ chức nộp lên cơ quan thuế quản lý để xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp hoặc cá nhân trong việc nộp thuế.

Ngoài ra, mẫu công văn này còn áp dụng với các trường hợp hợp doanh nghiệp muốn giải thể, phá sản, một vài giao dịch trong thương mại; các cá nhân muốn thực hiện xin thôi quốc tịch, xin định cư nước ngoài thì cũng bắt buộc phải xin xác nhận không nợ thuế.

Thông thường, hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh của doanh nghiệp sẽ bao gồm những yêu cầu sau:

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

– Bản giải trình đã khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS (nếu bản khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế doanh nghiệp phải nộp).

– Tài liệu kèm theo nhằm giải thích số liệu trong bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế TNDN.

Tuy nhiên, nếu với một số trường hợp nhất định thì hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh cũng sẽ có sự thay đổi cho phù hợp.

>> Tham khảo: Thời hạn nộp tờ khai điều chỉnh thuế TNDN.

– Với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế và không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì hồ sơ khai thuế bổ sung sẽ bao gồm:

 • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã bổ sung, điều chỉnh.
 • Tài liệu giải thích kèm theo.

– Với trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế có làm tăng tiền thuế phải nộp thì hồ sơ khai bổ sung phải gồm đầy đủ yêu cầu như hồ sơ thông thường. Đồng thời doanh nghiệp phải tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Nếu trường hợp doanh nghiệp không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

– Với trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm sẽ được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Kết luận

Mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post