Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về định dạng hóa đơn điện tử thế nào?

định dạng hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới ban hành nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán. Bài viết tổng hợp quy định trong Nghị định mới về định dạng hóa đơn điện tử.

1. Khái niệm định dạng hóa đơn điện tử

Theo điều 12, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, định dạng hóa đơn điện tử là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kiểu dữ liệu, chiều dài dữ liệu của các trường hợp thông tin phục vụ truyền nhận, lưu trữ và hiểu thị hóa đơn điện tử.

Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “eXtensible Markup Language” được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin).

2. Cấu tạo dữ liệu hóa đơn điện tử

Khi triển khai hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần nắm được cấu tạo dữ liệu của hóa đơn điện tử.

Định dạng hóa đơn điện tử gồm 2 phần:

  • Thành phần chứa nghiệp vụ hóa đơn điện tử.
  • Thành phần chứa dữ liệu chữ ký số.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã Cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này.

> Tham khảo: Phân loại hóa đơn điện tử.

nghị định 123 về hóa đơn điện tử

3. Yêu cầu với tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử

Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối,
  • Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5Mbps.
  • Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của hóa đơn đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người mua có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Kết luận

Mọi thắc mắc hay được tư vấn thêm về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post