Quy định thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế

Thời điểm chuyển dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Doanh nghiệp có trách nhiệm chuyển dữ liệu sử dụng hóa đơn điện tử định kỳ. Bài viết tổng hợp quy định mới nhất về thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

1. Tìm hiểu Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn

Theo Điều 2 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, mở rộng đối tượng áp dụng, cụ thể:

– Tổ chức thu thuế, phí và lệ phí.

– Người nộp thuế, phí và lệ phí.

– Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

– Tổ chức nhận in hóa đơn, chứn từ; tổ chức cung cấp phần mềm tự in chứng từ; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn, chứng từ điện tử.

>> Tham khảo: Ứng dụng hóa đơn điện tử trong thu phí tự động.

Nghị định 123 đã bổ sung một số nhóm đối tượng và quy định chi tiết cơ quan quản lý thuế so với Nghị định cũ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 hoặc Nghị định 119/2016/NĐ-CP ngày 12/9/2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Quy định thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử

Căn cứ vào Điểm a, Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định có 02 phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT, bao gồm:

 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử;
 • Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đầy đủ nội dung hóa đơn.

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu

Hiện nay, Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử được áp dụng theo mẫu số Mẫu số 01/TH-HĐĐT, tại Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

Phương thức này được áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
 • Đơn vị bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

Khi áp dụng phương thức này, bên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng hoặc quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý) theo đúng Mẫu số 01/TH-HĐĐT. Sau khi đã hoàn thành, bên bán sẽ tiến hành gửi tới cơ quan thuế.

>> Tham khảo: Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử.

Theo quy định, của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ được gửi cùng thời gian với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, khi lập và gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, bên bán nên lưu ý thêm một số quy định dưới đây:

 • Nếu trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì bảng tổng hợp sẽ được tách theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế nhằm đảm bảo yêu cầu gửi nhận dữ liệu trên đường truyền.
 • Các trường hợp hóa đơn gửi theo bảng tổng hợp, bên bán gửi thông tin hủy, điều chỉnh trực tiếp trên bảng tổng hợp của các kỳ tiếp theo rồi gửi đến cơ quan thuế. Tuyệt đối không gửi thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT, Phụ lục IA, ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
 • Các hóa đơn được lập cho tổng doanh thu của bên mua là cá nhân không kinh doanh phát sinh trong ngày hoặc tháng theo bảng kê chi tiết thì bên bán sẽ chỉ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Trường hợp này không cần gửi kèm bảng kê chi tiết.

Trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng, bên bán sẽ tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có đầy đủ nội dung hóa đơn

Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có đầy đủ nội dung hóa đơn được áp dụng đối với các trường hợp bên bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc quy định tại Điểm a1, Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Khi áp dụng phương thức này, bên bán sẽ lập đầy đủ nội dung trên hóa đơn để gửi cho bên mua, đồng thời gửi tới cả cơ quan thuế.

Kết luận

Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel: 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post