Quy định mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC: Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử sẽ có một số quy định mới, các tiêu thức được hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn nhằm thuận tiện cho khâu sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp theo dõi các thông tin cập nhật dưới đây để áp dụng đối với hóa đơn, chứng từ tuân thủ theo quy định.

1. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu hóa đơn điện tử bao gồm ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử. Thông tư quy định ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, phản ánh loại hóa đơn điện tử tương ứng:

– Số 1 phản ánh hóa đơn điện tử gia tăng.

– Số 2 phản ánh hóa đơn điện tử bán hàng.

– Số 3 phản ánh hóa đơn điện tử bán tài sản công.

– Số 4 phản ánh hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

– Số 5 phản ánh hóa đơn điện tử khác là loại tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, hoặc các chứng từ điện tử khác có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử đáp ứng theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Số 6 phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất khi hàng gửi bán đại lý điện tử.

Hóa đơn điện tử

Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia..

2. Ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết, chữ số phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế, năm lập hóa đơn điện tử, loại hóa đơn điện tử được sử dụng:

– Ký tự đầu tiên: Là một chữ cái C hoặc K. C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

– Hai ký tự tiếp theo gồm 02 chữ số Ả rập: thể hiện năm lập hóa đơn điện tử, xác định theo 2 số cuối của năm dương lịch.

– Một ký tự tiếp theo là 01 chữ cái được quy định là các chữ cái T, D, L, M, N, B, G, H phản ảnh loại hóa đơn điện tử được sử dụng:

+ Chữ T: Hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

+ Chữ D: Hóa đơn bán tài sản công, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia, các loại hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký.

>> Liên quan: Danh sách đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đạt chuẩn.

+ Chữ N: Áp dụng cho phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

+ Chữ B: Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

+ Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng.

+ Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

– Hai ký tự cuối cùng: Người bán tự xác định 2 ký tự cuối cùng theo nhu cầu quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, so với các quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC trước đây, tại Thông tư 78/2021/TT-BTC, các quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử đã cụ thể, chi tiết hơn và bổ sung thêm một số loại hóa đơn, cụ thể là hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

3. Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice cập nhật tính năng theo Thông tư 78/2201/TT-BTC

Nhằm đảm bảo cho quá trình áp dụng và sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả, thực hiện mục tiêu triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế, Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn kịp thời cập nhật đầy đủ và toàn diện các nhóm chức năng tuân thủ chặt chẽ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Nhóm chức năng phát hành hóa đơn:

  • Thủ tục phát hành hóa đơn tuân thủ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC áp dụng theo ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mới.
  • Thủ tục phát hành hóa đơn với tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.
  • Cập nhật cơ chế cấp số hóa đơn mới.

>> Tham khảo: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

E-invoice cập nhật thêm nhiều tính năng mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Nhóm chức năng thiết kế mẫu hóa đơn: E-invoice hỗ trợ thiết kế mẫu hóa đơn đảm bảo tuân thủ theo ký hiệu mẫu số, số hóa đơn được quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Nhóm chức năng lập hóa đơn:

  • Bổ sung 2 loại hóa đơn: hóa đơn điện tử bán tài sản công và hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia.
  • Nghiệp vụ lập hóa đơn trên E-invoice áp dụng theo ký hiệu mẫu số, hóa đơn mới.

Nhóm chức năng xử lý hóa đơn: E-invoice bổ sung chức năng xử lý hóa đơn đối với hóa đơn giấy.

Đối với thành phần dữ liệu hóa đơn: E-invoice cập nhật thêm thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử dưới định dạng XML, đáp ứng chuẩn cấu trúc dữ liệu theo quy định của Tổng cục Thuế.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Trên đây là một số quy định mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp tham khảo các nội dung trên để áp dụng trong quá trình lựa chọn giải pháp hóa đơn điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ.

Kết luận

Để được tư vấn sử dụng giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, chuyển đổi sang giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 

5/5 - (1 bình chọn)