Quy định về viết tắt trên hóa đơn điện tử

Quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử

Khi lập hóa đơn, kế toán viên có thể thực hiện viết tắt trên hóa đơn điện tử đối với một số từ được quy định trong luật Kế toán và các quy định khác.

1. Hóa đơn điện tử có những nội dung gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC nội dung của hóa đơn điện tử gồm:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua;
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
 • Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại nếu có.

>> Tìm hiểu: Hóa đơn điện tử xác thực.

2. Có được phép viết tắt trên hóa đơn không?

Quy định về viết tắt trên hóa đơn điện tử
Quy định về viết tắt trên hóa đơn.

Theo luật kế toán, các chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời và chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Đối với các trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo được đầy đủ các nội dung quy theo quy định pháp luật.

Các nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa hay sửa chữa, bao gồm cả nội dung của các hóa đơn. Ngoài ra, khi viết thì người viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

Các từ được phép viết tắt gồm:

 • Chỉ các tên, địa chỉ của người bán người mua mới được phép viết tắt nếu quá dài và phải viết theo đúng quy định pháp luật.
 • Các nội dung về nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán thì không được viết tắt, tẩy xóa hay sửa chữa.

3. Các từ được phép viết tắt trên hóa đơn điện tử

Các danh từ được viết tắt bao gồm một số từ thông dụng sau:

 • Phường viết tắt là “P”
 • Quận viết tắt là “Q”
 • Thành phố viết tắt là “TP”
 • Việt Nam viết tắt là “VN”
 • Cổ phần viết tắt là “CP”
 • Trách nhiệm Hữu hạn viết tắt là “TNHH”
 • Khu công nghiệp viết tắt thành “KCN”
 • Sản xuất viết tắt thành “SX”
 • Chi nhánh viết tắt thành “CN”

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, dù viết tắt nhưng hóa đơn vẫn phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố,… để có thể đảm bảo xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Kết luận

Để được tư vấn thêm về hóa đơn điện tử và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
5/5 - (1 bình chọn)