Cần lưu ý gì khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là gì

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được lập khi hóa đơn đã gửi cho người mua; đã giao hàng hóa/dịch vụ, xảy ra sai sót; người bán và người mua đã kê khai thuế nhưng lại phát hiện ra hóa đơn có sai sót. 1. Khái niệm biên bản điều chỉnh hóa đơn … Đọc tiếp