Sử dụng hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Hóa đơn điện tử có áp dụng với hộ kinh doanh không

Từ trước đến nay, việc quản lý thuế gặp rất nhiều khó khăn đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, kể từ sau khi hóa đơn điện tử ra đời, vấn đề này này có thể được giải quyết dễ dàng cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp cung cấp … Đọc tiếp Sử dụng hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh