Có mấy cách để nộp thông báo phát hành hóa đơn?

Hướng dẫn nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế

Theo thống kê, hơn 90% doanh nghiệp tại hà Nội đã hoàn thành chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy truyền thống. Đối với các doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử, thời điểm bắt buộc chuyển đổi sẽ là ngày 01/11/2020 tới đây. Để … Đọc tiếp Có mấy cách để nộp thông báo phát hành hóa đơn?