Hóa đơn tự in áp dụng với đối tượng nào?

Hóa đơn tự in là gì

Hóa đơn tự in được sử dụng trong nền kinh tế nhằm giúp các doanh nghiệp đã đủ các điều kiện nhất định có thể tiết kiệm thời gian và chi phí khi chủ động in hóa đơn. Bài viết sẽ giải đáp quy định về đối tượng sẽ sử dụng loại hóa đơn này … Đọc tiếp Hóa đơn tự in áp dụng với đối tượng nào?

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in đến thời điểm nào?

Hóa đơn tự in là gì

Trong thời gian tới, hóa đơn điện tử sẽ thay thế các loại hóa đơn đang sử dụng trong nền kinh tế trong đó có hóa đơn tự in. 1. Các loại hóa đơn Tính đến thời điểm hiện tại có 3 loại hóa đơn được sử dụng trong nền kinh tế gồm có: Hóa … Đọc tiếp Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in đến thời điểm nào?