Các bước để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN không tròn năm

Quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK

Kê khai thuế qua mạng hay kê khai thuế điện tử là hình thức doanh nghiệp gửi tờ khai thuế theo tháng, quý đến cơ quan thuế trên nền tảng điện tử. Như vậy, người kê khai chỉ cần ngồi tại công ty lập tờ khai và gửi chứng từ qua mạng internet mà không … Đọc tiếp