Nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định thế nào?

Quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong đó, nội dung trên hóa đơn điện tử được quy định cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp dễ … Đọc tiếp