Hóa đơn điện tử có thể được phân loại thế nào?

Phân loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

Hóa đơn điện tử là gì? Bài viết tổng hợp các quy định về phân loại hóa đơn điện tử theo Nghị định 119. 1. Khái niệm hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử dù cũng mang bản chất là hóa đơn song nó lại là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ … Đọc tiếp