Một số quy định về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần nắm rõ

thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Theo Khoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã quy định: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Bài viết tổng hợp một … Đọc tiếp Một số quy định về hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp cần nắm rõ