Hóa đơn điện tử không có mã được quy định thế nào?

Quy định về hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế

Hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế là một trong hai loại hóa đơn được quy định. Vậy loại hóa đơn điện tử này áp dụng với đối tượng nào và doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để đăng ký sử dụng? 1. Khái niệm hóa đơn điện tử … Đọc tiếp