Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Bài viết tổng hợp các quy định về hóa đơn điện tử có mã số thuế của cơ quan thuế. 1. Trường hợp bên bán đã gửi hóa đơn điện tử sai mã số thuế cho bên mua Với trường hợp này, cách điều chỉnh hóa đơn điện tử sai mã số thuế sẽ tiến … Đọc tiếp