Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử?

Sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy

Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã và đang trở nên ngày càng phổ biến và đã thay thế hóa đơn giấy trong hầu hết các giao dịch trong nền kinh tế. Vậy tại sao doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử? 1. Những bất lợi khi sử dụng hóa đơn giấy … Đọc tiếp