Quy định về thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử

Thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử trên hệ thống nhằm đáp ứng các quy định có liên quan. Bài viết giải đáp những thắc mắc về quy định về thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử mới nhất. 1. Doanh nghiệp không lưu trữ hóa đơn điện tử sẽ … Đọc tiếp