Hướng dẫn cách xác định hóa đơn điện tử thật-giả

Xác định tính pháp lý của hóa đơn điện tử như thế nào

Hóa đơn điện tử hiện đang sử dụng phổ biến trong nền kinh tế và được xem là giải pháp ngăn chặn hóa đơn giả hiệu quả. Vậy làm thế nào để xác định hóa đơn điện tử thật-giả? 1. Xem hóa đơn điện tử như thế nào? Tùy theo định dạng của hóa đơn … Đọc tiếp Hướng dẫn cách xác định hóa đơn điện tử thật-giả