Xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử như thế nào?

Hóa đơn điện tử được lập vào thời điểm nào

Hóa đơn điện tử cần phải được lập đúng thời điểm xác định theo từng loại ngành nghề đã được quy định rất cụ thể theo Thông tư 68 thì mới được coi là hóa đơn hợp lệ. 1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 – Khi bán hàng hóa, … Đọc tiếp