Hướng dẫn xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử như thế nào

Bài viết tổng hợp những yếu tố xác định hóa đơn điện tử hợp lệ và hướng dẫn cách xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử theo các trường hợp cụ thể.. 1. Hóa đơn điện tử thế nào là hợp lệ? Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn phải phù hợp với … Đọc tiếp