Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử khi nào khi giao hàng nhiều lần?

Việc lập và xuất hóa đơn điện tử đúng thời điểm được quy định sẽ đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của hóa đơn. Thời điểm xuất hóa đơn điện tử được quy định cụ thể trong Thông tư 68 được ban hành trong thời gian vừa qua nhằm hướng dẫn thực hiện … Đọc tiếp Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử khi nào khi giao hàng nhiều lần?