Thực hiện quyết toán thuế TNCN với thu nhập vãng lai thế nào?

Hướng dẫn quyết toán thuế với thu nhập vãng lai

Thuế thu nhập cá nhân là một sắc thuế trực thu đánh trên thu nhập do cá nhân kiếm được và ngày càng trở nên một bộ phận quan trọng trong các khoản thu ngân sách tại Việt Nam. Người nộp thuế: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Để thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập vãng lai, thủ tục thực hiện bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế:

 • Tờ khai quyết toán thuế: Mẫu 02/2015/TT-BTC theo Thông tư 92/2015.
 • Bảng kê đăng ký người phụ thuộc (Nếu có).
 • Chứng từ khấu từ thuế lấy từ đơn vị đóng thuế TNCN trong năm quyết toán.
 • Thư xác nhận thu nhập của cả hai nơi.
 • Quy định về đối tượng quyết toán thuế TNCN
 • Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Pháp luật hiện hành Việt Nam chưa có quy định hay hướng dẫn cụ thể về thu nhập vãng lai. Tuy nhiên, có thể hiểu thu nhập vãng lai là những khoản thu nhập không được thông qua bởi hợp đồng lao động, không mang tính thường xuyên. Thu nhập vãng lai có chịu thuế không?

Theo Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thu nhập chịu thuế gồm:

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến trên canhan.gdt.gov.vn và nộp giấy tờ đến cơ quan thuế quản lý

Quyết toán thuế như thế nào?

Trong đó, nếu cá nhân có thu nhập trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ là Cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thu.

 • Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên mà khai thuế trực tiếp thì nơi nộp hồ sơ như sau:
 • Cá nhân tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức/cá nhân trả thu nhập đó.
 • Cá nhân không lý hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% tại nguồn thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.
 • Cá nhân có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng, theo Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, khoản chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức chi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

>> Tham khảo: Hướng dẫn xử lý hóa đơn đầu vào từ năm trước nhưng chưa kê khai.

Điều này có nghĩa là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao, tiền chi khác và có tổng thu nhập từ 2 triệu trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân ngay tại nguồn trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp có làm cam kết đúng quy định.

Kết luận

Để được tư vấn thủ tục mua hóa đơn điện tử nhanh chóng, thuận tiện, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu, doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn và tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do ThaisonSoft cung cấp:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Rate this post