Tổng hợp một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Quy định quyết toán thuế tncn

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật. Thủ tục quyết toán thuế TNCN đối với người đã nghỉ việc được hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC.

1. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Đối với các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế: Nộp hồ sơ tại Cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên, thuộc diện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì nộp hồ quyết toán thuế như sau:

 • Cá nhân thực hiện thủ tục giảm trừ gia cảnh tại tổ chức chi trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý của tổ chức chi trả thu nhập đó.
 • Nếu có thay đổi nơi làm việc, tổ chức chi trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập cuối cùng.
 • Nếu chưa làm thủ tục giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ quyết toán thuế ở Chi cục thuế nơi cư trú.
 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.
 • Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công ở một hoặc nhiều nơi nhưng ở thời điểm quyết toán thuế đang không làm việc tại tổ chức nào thì nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Thời gian, thời hạn quyết toán thuế

Khấu trừ thuế tncn

Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là vào ngày 31/3/2021. Thời hạn nộp thuế là thời hạn khi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ việc. Người lao động và đơn vị chi trả thu nhập cần lưu ý các trường hợp ủy quyền, các trường hợp tự quyết toán thuế, thủ tục và thời gian thực hiện để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế đúng quy định.

Thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính trên thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

>> Tham khảo: Hướng dẫn hạch toán hàng khuyến mãi.

Trong đó:

(1) Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

– Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

 • Tổng thu nhập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Các khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

3. Hồ sơ quyết toán thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ việc gồm:

 • Mẫu số 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC: Trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • Bản chụp hóa đơn, chứng từ để chứng minh các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 113) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

>> Tham khảo: Cập nhật tính năng mới của phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice theo Thông tư 78.

Trong đó, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác trả cho cá nhân bao gồm:

 • Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Kết luận

Để được tư vấn thủ tục mua hóa đơn điện tử nhanh chóng, thuận tiện, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu, doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn và tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do ThaisonSoft cung cấp:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

Rate this post