Những nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp nên biết

Nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn điện tử là một trong những nghiệp vụ thường xuyên thực hiện trong kinh doanh và doanh nghiệp cần nắm được những nguyên tắc cơ bản để tránh những sai sót không đáng có. 1. Nguyên tắc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót 1.1. Đối với trường hợp đã giao hàng và người mua

» Read more