CloudOffice – Giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho công tác văn thư lưu trữ
Bai5_Anh1

CloudOffice – Giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho công tác văn thư lưu trữ

Công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức cơ quan nào từ khi thành lập. Tuy nhiên ở mỗi cơ quan, do lĩnh vực hoạt động  khác nhau nên có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ khác nhau  nhưng đều có một đặc điểm chung là […]

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

(Ban hành kèm theo Công văn số: 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước) A- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Tài liệu lưu trữ là tài sản quý giá của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phải được […]


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/qltailieu/domains/quanlytailieu.vn/public_html/wp-content/themes/topshop/index.php on line 91